People

ING. TOMÁŠ STRNAD, MBA

partner

ING. TOMÁŠ KRSIČKA, CFA

partner

ING. ŠTĚPÁN LACINA

partner

TOMÁŠ A. MATĚJOVSKÝ

partner

ING. MARKÉTA JANKOVCOVÁ

Investment Manager

ADÉLA STRNADOVÁ

Administration

JANA VALENTOVÁ

Internal Audit

DANIEL MELICHAR

Compliance Officer

TEREZA ČAPKOVÁ

Administration