ING. ŠTĚPÁN LACINA

partner

Štěpán Lacina je již od doby vzniku skupiny Accredio jedním z hlavních partnerů. Jako ředitel prodeje je odpovědný za tvorbu a realizaci prodejních procesů a vztahů s klienty. Podílí se také na přípravě marketingové strategie skupiny. Vystudoval VŠE v Praze a absolvoval studium na Business College of Colorado State University v USA.


V letech 2001-2003 působil jako ředitel divize privátního bankovnictví společnosti Citibank, a.s. Byl pověřen řízením center privátního bankovnictví v Praze, Brně a Ostravě. Významně se podílel na přípravě a marketingové implementaci investičních produktů Citibank v České republice.


V rámci Citibank působil jako interní školitel investičních výukových programů pro země Střední a Východní Evropy, Blízkého Východu a Ruska. V letech 1997-2001 pracoval v investiční společnosti Citicorp, kde byl zodpovědný za marketing a prodej investičních produktů.


Jako člen legislativní komise se aktivně účastnil příprav investičních standardů pro Komisi pro cenné papíry a Unii investičních společností. Absolvoval vzdělávací a výcvikové programy v oblasti finančních derivátů a portfolio managementu v Praze a v Londýně. Je držitelem Certifikátu investičního školitele a Licence pro investiční poradce.