Lidé

ING. TOMÁŠ STRNAD, MBA

partner

ING. TOMÁŠ KRSIČKA, CFA

partner

ING. ŠTĚPÁN LACINA

partner

TOMÁŠ A. MATĚJOVSKÝ

partner, dozorčí rada

ING. MARKÉTA JANKOVCOVÁ

Investment Manager

ADÉLA STRNADOVÁ

Administration

JANA VALENTOVÁ

Internal Audit

MGR. NADĚŽDA PRIEČINSKÁ

dozorčí rada

TEREZA ČAPKOVÁ

Administration

DANIEL MELICHAR

Compliance Officer

ING. PAVEL PRŠALA, CSC

dozorčí rada