ASSET MANAGEMENT

Cílem naší investiční strategie je vytvářet především předvídatelné, stabilní výnosy, a tím zabránit znehodnocení majetku našich klientů.

Již od roku 2003 pracujeme s vlastním unikátním investičním modelem. Jedná se o tzv. Cash Flow Protection (CFP) model, který umožňuje zájemcům o konzervativní uložení svých volných prostředků minimalizovat jejich znehodnocení inflací. Náš investiční model je přizpůsoben potřebám a očekáváním každého našeho klienta. I přes pravidelně se opakující období ekonomických krizí je CFP model schopen dlouhodobě ochránit hodnotu investovaných finančních prostředků.

CFPM je pevně úročená investiční struktura založená na výběru kvalitních firemních dluhopisů finančně stabilních společností a vytvořená na individuální bázi pro každého jednotlivého klienta tak, aby bylo možno předem stanovit míru zhodnocení investovaných prostředků a porovnat ji s očekávanou mírou inflace. Výběrové podmínky mohou splnit pouze finančně zdravé a stabilní společnosti, které jsou schopny po celou dobu životnosti dluhopisu plnit své finanční závazky. Právě takové emitenty dluhopisů vyhledáváme, po celou dobu investice pečlivě analyzujeme a vyhodnocujeme.

© 2013, by Accredio. All rights reserved.