Fotka Accreadia týmu
Ing. Tomáš Strnad, MBA

Ing. Tomáš Strnad, MBA

Partner

V roce 2003 Tomáš Strnad ukončil svou kariéru v Citigroup a inicioval první kroky k založení společnosti Accredio, kde se stal jedním z hlavních partnerů. Jako generální ředitel je odpovědný zejména za veškeré obchodní procesy celé skupiny a její rozvoj. Vystudoval VŠE v Praze a titul MBA získal na Barrington University v USA.

Od roku 1997 do roku 2003 pracoval v investiční společnosti Citicorp, jako portfolio manažer podílových fondů. V roce 1998 převzal vedení společnosti a v pozici ředitele setrval až do konce roku 2003. Společnost získala mezi klienty velice dobré jméno a bylo jí uděleno ocenění Paegas Signum Temporis za nejlepší fond roku 2001 v České republice.

V letech 1995-1996 byl ředitelem oddělení správy podílových fondů ve Spořitelní investiční společnosti, a.s.

V období let 1991-1995 působil v České spořitelně jako burzovní makléř a později jako vedoucí odboru obchodování s cennými papíry. Své profesní zkušenosti získával mimo jiné na London Stock Exchange, New York Stock Exchange, v Salomon Brothers v New Yorku a v Banque Bruxelles Lambert v Ženevě. Absolvoval též vzdělávací a výcvikový program v New York Institute of Finance.

Ing. Štěpán Lacina

Ing. Štěpán Lacina

Partner

Štěpán Lacina je již od doby vzniku skupiny Accredio jedním z hlavních partnerů. Jako ředitel prodeje je odpovědný za tvorbu a realizaci prodejních procesů a vztahů s klienty. Podílí se také na přípravě marketingové strategie skupiny. Vystudoval VŠE v Praze a absolvoval studium na Business College of Colorado State University v USA.

V letech 2001-2003 působil jako ředitel divize privátního bankovnictví společnosti Citibank, a.s. Byl pověřen řízením center privátního bankovnictví v Praze, Brně a Ostravě. Významně se podílel na přípravě a marketingové implementaci investičních produktů Citibank v České republice.

V rámci Citibank působil jako interní školitel investičních výukových programů pro země Střední a Východní Evropy, Blízkého Východu a Ruska. V letech 1997-2001 pracoval v investiční společnosti Citicorp, kde byl zodpovědný za marketing a prodej investičních produktů.

Jako člen legislativní komise se aktivně účastnil příprav investičních standardů pro Komisi pro cenné papíry a Unii investičních společností. Absolvoval vzdělávací a výcvikové programy v oblasti finančních derivátů a portfolio managementu v Praze a v Londýně. Je držitelem Certifikátu investičního školitele a Licence pro investiční poradce.

Ing. Tomáš Krsička, CFA

Ing. Tomáš Krsička, CFA

Partner

Tomáš Krsička patří mezi hlavní partnery skupiny. Jako investiční ředitel je odpovědný za tvorbu a realizaci investičních rozhodnutí. Vystudoval VŠE v Praze a od roku 2000 je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) organizace CFA Institute. Je jedním ze zakládajících členů organizace Czech CFA Society.

V letech 1997-2003 pracoval ve finanční skupině Citigroup jako finanční analytik, kde monitoroval vybrané sektory české ekonomiky a připravoval fundamentální a kreditní analýzy emitentů cenných papírů.

V roce 2000 převzal pozici portfolio manažera a zároveň řídil a koordinoval činnost analytického týmu Citigroup. V letech 1996-1997 pracoval jako finanční analytik v Česko-kalifornské investiční společnosti, a.s., kde vytvářel finanční analýzy společností a aktivně se podílel na přípravě projektů investičního bankovnictví.

V roce 2012 byl oceněn organizací CFA jako lídr vítězného týmu a reprezentant České republiky na evropském finále celosvětové soutěže CFA Institute Research Challenge 2012. Získal také ocenění Paegas Signum Temporis, které mu bylo uděleno jako portfolio manažerovi nejvýkonnějšího akciového fondu roku 2001 v ČR.

Tomáš A. Matějovský

Tomáš A. Matějovský

Partner

Tomáš A. Matějovský je jedním ze zakládajících partnerů společnosti. Je zodpovědný za obchodní strategii a vztahy s finančními institucemi a partnery ve Švýcarsku, kde trvale žije. V současné době zároveň působí jako nezávislý poradce pro švýcarskou privátní banku E. Gutzwiller & Cie., Banquiers, Basilej.

V letech 1980-1983 založil a vedl oddělení portfolio managementu u Ueberseebank AG v Curychu (nyní AIG Private Bank). Od roku 1972 pracoval na burze v Curychu pro Private Bank & Trust Co. Ltd. Tomáš A. Matějovský studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a na Univerzitě v Curychu.

V roce 1983 založil společnost Gutzwiller & Partner Ltd. v Curychu specializovanou na portfolio management a privátní bankovnictví pro jednu z nejstarších privátních bank ve Švýcarsku, E. Gutzwiller & Cie., Banquiers, Basilej. Stal se jejím generálním ředitelem a držitelem bankovní licence. Od roku 1992, kdy společnost formou Management Buy Out společně s dalšími partnery koupil, zde byl majoritním akcionářem, členem představenstva a výkonným ředitelem. Po prodeji svého majoritního podílu ve společnosti Gutzwiller & Partner Ltd. v roce 1996 bance Rabobank (Schweiz) AG, Curych, zůstal až do konce roku 1999 členem představenstva společnosti a později se stal jejím privátním poradcem.

© 2013, by Accredio. All rights reserved.